Wyszukaj:
Producenci: 185 Projektanci: 63 741 Ilość rysunków w serwisie: 247 475
Archispace « Producenci « Cetco Poland « Katalog detali « Voltex « Instalacja na ściance z grodzic stalowych

Instalacja na ściance z grodzic stalowych

Rysunki CAD

Instalacja na ściance z grodzic stalowych

Instalacja na ściance z grodzic stalowych

Ścianki z grodzic stalowychWszystkie zamki grodzic i głowice ćciągów kotwiącychnależy zaszpachlować Bentosealem
(ok. 2 cm). Jećli są-czenia wody przez zamki grodzic są znaczne, należy po-wstrzymać przepływ wody, stosując od
zewnątrz iniek-cję Volclay BentoGrout. Szczegóły tejtechnologii udostępniamy zainteresowanym.

Voltex przykłada się do powierzchni ćcianki, tak jakukładają się wklęćnięcia i wypukłoćci i sukcesywnie mo-cuje się
go do grodzic, stosując karbowane kołki wstrze-liwane z dużymi podkładkami (np. Hilti).

Wariant z poszyciem ze sklejki
Przy wyborze tego wariantu, do grzbietów grodzic mo-cowane jest deskowanie, które stanowić będzie podło-że do układania Voltexu. Nieszczelnoćci w wykonanymposzyciu należy wypełnić zaprawą cementową lub Ben-tosealem. Samo układanie Volexu w tym przypadkuprzebiega podobnie jak na ścianach zewnętrznych.

Kontakt

Regulamin | Kontakt