X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

Wycisz swoje otoczenie z Silikatem A PLUS

Wycisz swoje otoczenie z Silikatem A PLUS

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania podstawowe takie jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, higiena, zdrowie i ochrona środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona przed hałasem, oszczędność energii i ochrona cieplna oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Spośród wymagań zawartych w Prawie Budowlanym i Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz odpowiednich normach projektanci i wykonawcy mają największe problemy ze spełnieniem, tych które związane są z ochroną przed hałasem. Należy również zaznaczyć, że Polskie wymaganie normowe R’A1 ≥ 50 dB dla ścian między mieszkaniowych (PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania [N1]) jest jednym z najniższych w Europie. Norma PN-B-02151-3:1999 [N1] jest w trakcie nowelizacji. Równocześnie w ramach prac komitetu technicznego ds. Akustyki Architektonicznej jest przygotowywana nowa norma określająca wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych zapewniających wyższy (od podstawowego) standard akustyczny.

W ofercie Grupy SILIKATY znajdują się wyroby pozwalające na wzniesienie wszystkich rodzajów ścian spełniających wymagania wynikające z przepisów i norm - w tym również wymagania ochrony przed hałasem i drganiami. Na szczególną uwagę zasługuje silikatowy element murowy SILIKAT APLUS przeznaczony do wznoszenia jednowarstwowych ścian murowanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Co ważne SILIKAT APLUS spełnia również wymagania izolacyjności akustycznej po wprowadzeniu ostrzejszych warunków. SILIKAT APLUS swoje parametry zawdzięcza specjalnemu doborowi surowców i technologii produkcji.

Ściany wykonane z SILIKATU APLUS mają wysoką izolacyjność akustyczną. W raporcie z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Akustyki ITB została podana charakterystyka izolacyjności akustycznej w postaci jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej (wg PN-EN ISO 717-1:1999) Rw (C, Ctr) = 58(-1, -4), dla grubości muru 18cm z obustronnym tynkiem gipsowym grubości 10mm. Na podstawie doświadczeń wstosowaniu silikatów i przy założeniu prawidłowych rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych oraz poprawnego wykonawstwa, wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla ściany wewnętrznej wyniesie nie mniej niż R`A1 =  53dB. Brak drążeń w elemencie murowym SILIKAT APLUS nie powoduje zjawisk rezonansowych, natomiast brak otworów wyklucza powstanie mostków akustycznych. Niezależna od położenia bloczków w murze izolacyjność akustyczna pozostaje taka sama. Wykonując ścianę z silikatowych elementów murowych grubości 25cm można osiągnąć izolacyjność akustyczną na poziomie R’A1 ok. 57 dB.

 

Tabela 1: Parametry techniczne SILIKATU APLUS
Element murowy pełny SILIKAT APLUSJednostka miaryWartości deklarowane
Wymiary L x B x Hmm250 x 180 x 220
Kategoria odchyłek wymiarowychmmT2
Klasa gęstości 2,2
Absorpcja wody%< 16
Grupa elementów murowych 1S
Klasa wytrzymałości na ściskanieMPa25, 30
Reakcja na ogień A1

 

Ściany są jednym z najważniejszych elementów każdego budynku, powinny być zatem pewnym podparciem dla konstrukcji dachu, ale również ochraniać przed czynnikami zewnętrznymi. Duża wytrzymałość silikatów pozwala na budowanie wyższych ścian o konstrukcji samonośnej (ponad 10 pięter) tabela 2 i przestronniejszych pomieszczeń. Ma to znaczenie również w niskich budynkach tam gdzie pozornie wytrzymałość ścian nie jest tak istotna – ważne jest to np. przy wąskich filarkach międzyokiennych, w budynkach można uzyskiwać duże pomieszczenia (wysokie i o dużej powierzchni) bez konieczności znacznego pogrubiania ścian.

 

Tabela 2. Nośność ścian zewnętrznych pełnych - NRd [kN/m] spoiny zwykłe i cienkie, model ramowy (w nawiasach podano orientacyjną liczbę kondygnacji)
klasa wytrzymałości bloczków fb [MPa] grubość ściany 180mm
zaprawa zwykła cienka spoina
M5 M10 M20
20 390,6 480,8 591,8 503,6
(V) (X) (XII) (X)
30 518,7 638,6 786,3 710,8
(VI) (XIII) (XVI) (XIII)

  

SILIKAT APLUS spełnia najwyższe wymagania odporności ogniowej. Ściana nieotynkowana wykonana z SILIKATU APLUS wytrzymuje pod pełnym obciążeniem bezpośrednie oddziaływanie ognia przez 4 godziny. Silikaty, również te zawierające pigmenty koloryzujące, np. SILIKAT S, decyzją Komisji Europejskiej (nr 96/603/EC, 2000/605/EC, 2003/424/EC) zostały zaklasyfikowane ze względu na reakcję na ogień w klasie A1, są materiałem całkowicie niepalnym zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom wzniesionych budynków.

 

SILIKAT APLUS to sprawdzone w wieloletniej praktyce rozwiązanie technologiczne. Jest to również prosty sposób budowania „odporny” na błędy wykonawcze. Rezygnacja z piór i wpustów zmusza wykonawcę do wypełnienia zaprawą spoin pionowych, co zwiększa szczelność muru, a w przypadku konstrukcji szkieletowej (ściany wypełniające) dodatkowo wpływa na zwiększenie odporności na zarysowanie muru.

 

 W Grupie SILIKATY wykonawca może uzyskać wskazówki i porady techniczne nie tylko dotyczące wykonania samego muru, ale również rozwiązań połączenia muru z innymi elementami konstrukcji budynku np. w przypadku ściany międzymieszkaniowej wypełniającej ważne jest prawidłowe wykonanie szczeliny podstropowej w taki sposób, aby spełniła nie tylko wymagania ochrony przed hałasem, ale również odporności ogniowej.

 

 

 

Informacje teleadresowe

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o.

Informacje techniczne: 801 573 577

e-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl

www.grupasilikaty.pl

 

Zdjęcia

Wycisz swoje otoczenie z Silikatem A PLUS

Wycisz swoje otoczenie z Silikatem A PLUS - Silikat APLUS

Przeczytaj także

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt