X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

VTS BIM

VTS BIM – Nowe podejście do cyfrowych modeli central klimatyzacyjnych

W dobie skracania czasu realizacji inwestycji, a także wzrostu popularności dostarczania komponentów w systemie „Just in time”, jak również rosnącej świadomości konieczności oszczędzania energii, powstaje potrzeba optymalizacji kosztów inwestycji i kosztów eksploatacji oraz przyspieszenia realizacji całego procesu projektowania i realizacji inwestycji. Niezastąpione są tutaj narzędzia i programy informatyczne.
 
Building Information Modeling (BIM) można zdefiniować jako inteligentne łączenie wielu informacji o inwestycji w jednym miejscu, w jednym modelu cyfrowym. BIM jest niczym innym jak cyfrowym odzwierciedleniem właściwości fizycznych i funkcjonalnych zarówno całego obiektu jak i jego poszczególnych instalacji czy użytych komponentów.
Na rynku dostępnych jest obecnie wiele programów oferujących klasę BIM. Można tutaj wymienić min.: Autodesk Revit®, Graphisoft ArchiCAD®, BIMVision®, Nemetschek Allplan®, Nemetschek Vectorworks®, Tekla Structures®, SketchUp®.
 
Fot.1. Proces konfiguracji centrali VENTUS w programie dobory ClimaCAD OnLine 4.0
 
W dziedzinie MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) najbardziej rozpowszechnione wydają się być modele w formacie RFA (Revit®). Ten format plików pozwala na opracowanie wielobranżowego, parametrycznego, cyfrowego modelu budynku, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju analiz (np. energetycznych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, itp.), prowadzących do optymalizacji inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Analizy są tym bardziej precyzyjne i wiarygodne, im bardziej precyzyjne dane i parametry zostaną zdefiniowane w modelu. Dlatego też, cała branża projektowa dąży do tego, aby stosować producenckie obiekty biblioteczne, ponieważ zawierają one komplet parametrów charakteryzujących poszczególne elementy obiektu i jego instalacji.
 
Biblioteki producenckie
Coraz więcej producentów udostępnia modele cyfrowe swoich produktów. W przypadku urządzeń, bardzo często są to tylko przykładowe modele bądź modele zawierające jedynie podstawowe nominalne parametry pracy o przykładowym sposobie ich podłączenia do konektorów instalacji. Takie modele sprawdzają się dla stosunkowo prostych urządzeń.
 
Modele cyfrowe central klimatyzacyjnych VTS
Zastosowanie central klimatyzacyjnych współpracujących z systemem kanałów powietrznych związane jest z koniecznością zaprojektowania takiego systemu dla całości budynku, wytypowaniem już na początku projektu przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Bardzo często bywa tak, że pierwotne założenia ewaluują w czasie trwania projektu. Zmieniają się koncepcje rozprowadzania instalacji hydraulicznych, elektrycznych czy instalacji powietrznych wraz ze sposobem podłączenia instalacji do centrali. W takich przypadkach statyczne biblioteki producenckie urządzeń zawierają nieaktualne (niedopasowane do zmian) parametry, co z kolei nie zapewnia aktualnych danych w wielobranżowej wymianie danych. Biblioteki mogą być co prawda modyfikowane ręcznie, jednak proces ten jest niezwykle czasochłonny.
 
Fot. 2. Modelowanie kanałów wentylacyjnych wychodzących z centrali VENTUS
 
Fot. 3. Przykład modelowania konektorów hydraulicznych w centrali VENTUS
 
Fot. 4. Przykładowa strefa serwisowa centrali VENTUS
 
VTS, wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, stworzył możliwości generowania cyfrowych modeli central VENTUS w trybie on-line. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu nowego programu doboru ClimaCAD OnLine 4.0, który zawiera w sobie generator plików RFA. Generowane obiekty zawierają sparametryzowane konektory:
  • powietrzne, 
  • hydrauliczne, 
  • sanitarne, 
  • elektryczne, 
a także kompletne dane wymiarowe, strefę obsługi urządzenia (maintenance) oraz strefę serwisową (repair). Parametry konektorów prezentowane są w metrycznym i imperialnym systemie jednostek, według życzenia użytkownika. 
Każdy konektor może być użyty w trybie Preset lub Calculating bez utraty danych. Wygenerowanie nowego obiektu to zaledwie kilka minut.
 
 
Modele cyfrowe kurtyn powietrznych WING oraz nagrzewnic powietrza VOLCANO
VTS udostępnia także cyfrowe modele kurtyn powietrznych WING oraz nagrzewnic powietrza VOLCANO. Modele zawierają sparametryzowane konektory elektryczne i hydrauliczne. Rodziny są zbudowane w sposób ułatwiający projektantowi intuicyjny wybór prawidłowego montażu w pionie lub w poziomie, wraz z prezentacją zasięgu strumienia powietrza. Dla nagrzewnic VOLCANO dostępny jest parametr dowolnego kąta pochylenia nagrzewnicy w stosunku do poziomu. Dla każdej pozycji pracy urządzenia zdefiniowany jest odpowiedni strumień powietrza. Wizualizacja zasięgu strumienia powietrza ułatwia projektantowi rozmieszczenie urządzeń tak, aby spełniały one kryteria projektowe.
 
 
 
 
 
Fot 5. Aplikacja rodziny VOLCANO w projekcie
 
Fot 6. Aplikacja rodziny WING w projekcie
 
Udostępnienie przez VTS tzw. rodzin dla środowiska Autodesk Revit®, znacznie ułatwia biurom projektowym modelowanie instalacji budynku, w oparciu o korzystanie z tej samej platformy. Obecnie generator on-line jest unikatowym rozwiązaniem w środowisku BIM. Pozwala on na wygenerowanie praktycznie „od ręki” modelu centrali VENTUS w dowolnej konfiguracji i o dowolnych parametrach.
 
 
 
 
 
Marek Obuchowski
Corporate Senior Product Manager
 
VTS Sp. z o.o.
Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdańsk
 

Przeczytaj także

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt