X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

Izolacje techniczne - automatyzacja procesu w Revicie

Izolacje techniczne - automatyzacja procesu w Revicie

  

Plugin Armacell dla Autodesk Revit® - automatyzacja pracy z izolacją techniczną


Obecnie coraz częściej projekty dużych obiektów budowlanych wykonuje się w technologii BIM, tworząc wirtualne modele budynków. Popularną platforma do modelowania a potem wykonywania i zarządzania projektem w BIM jest Revit firmy Autodesk. Firma Armacell, wiodący producent izolacji technicznych stosowanych na instalacjach w budynkach, przygotowała narzędzia wspomagające projektantów używających programu Revit do projektowania instalacji sanitarnych.

Nakładka Armcell dla Autodesk Revit® 

 

 

Przygotowana przez Armacell nakładka BIM jest dostępna w większości języków europejskich (użytkownicy krajowi automatycznie otrzymają dane w swoim języku) i działa na systemach Windows 7, Windows 10 oraz z wersjami Revit 2015, 2016 i 2017, 2018 i 2019. 

Nakładka w dużym stopniu upraszcza projektowanie izolacji technicznych dla procesów BIM. Rozwiązanie firmy Armacell podpowiada użytkownikowi możliwe do wykorzystania systemy izolacyjne oraz konkretne typy izolacji. Wszystkie produkty są pogrupowane w kategoriach w zależności od zastosowania: ogrzewanie i instalacje sanitarne, klimatyzacja, chłodnictwo i wentylacja, instalacje solarne oraz izolacje akustyczne. W przyszłości planowane jest dodanie osobnej kategorii dla budynków z zielonymi certyfikatami. Korzystając z nakładki Armacell dla Autodesk Revit® projektant nie musi przechowywać na swoim dysku obszernych bibliotek w formacie rvt. Program po zaznaczeniu odcinka rury lub kanału każdorazowo generuje wybrany typ izolacji – nie trzeba już ręcznie dodawać grubości izolacji. Pozwala to oszczędzić czas oraz znacząco ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek w plikach peryferyjnych. Dodatkowo firma Armacell wprowadziła szereg funkcji, które w jeszcze większym stopniu ułatwiają korzystanie z programu. Dla przykładu, narzędzie „BOM” daje możliwość sprawdzenia łącznej długości zastosowanych materiałów izolacyjnych Armacell i ułatwia projektantowi stworzenie specyfikacji produktowej. Z kolei opcja „Info” wyświetla szereg informacji technicznych na temat zaznaczonego w projekcie elementu izolacyjnego. Warto podkreślić, że korzystając z nakładki projektant dodaje do modelu budynku sparametryzowaną izolację, dostępną na rynku, a nie izolację generyczną, której jedynym parametrem jest grubość.

 

Obiekty BIM dla produktów Armacell – rurociągi do wody lodowej 

Armacell przygotował biblioteki obiektów AF/Armaflex i Armaflex ACE Plus w formacie Revit dla rur stalowych według norm ASTM A106; ASTMA 335, EN-PN 10220 ze szwem oraz EN-PN 10220 bez szwu. Dla każdej średnicy zewnętrznej rury stalowej dobrano produkty w formie otulin, mat, zespołów wielowarstwowych, tak, aby finalna grubość izolacji spełniała wymagania 100% lub 50% minimalnych grubości zawartych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Produkty Armaflex zdecydowanie ułatwiają projektowanie instalacji wody lodowej. Wybierając obiekt z biblioteki Armacell projektant ma pewność, że dobrał właściwie sparametryzowaną izolację na rurociągi wody lodowej, której grubość spełnia wymagania cieplne Warunków Technicznych. 


Obiekty BIM dla produktów Armacell – kanały wentylacyjne 

Dla kanałów wentylacyjnych firma Armacell przygotowała przykładowe obiekty dla każdej grubości maty AF/Armaflex oraz Armaflex ACE Plus. Stworzono również izolacje wielowarstwowe, tak aby uzyskać wymaganą przez WT grubość 80 mm (kanały z ogrzewanym powietrzem prowadzone na zewnątrz). Dzięki temu projektowanie zostało znacznie usprawnione - projektant wybiera z biblioteki izolacji przykładowy kanał z interesującą go grubością, kopiuje obiekt i wstawia do swojego projektu. Obiekt o danej grubości może być użyty do izolacji dowolnego kanału wentylacyjnego w wykonywanym projekcie. 


Nakładkę i obiekty Armacell dla Autodesk Revit® można znaleźć na stronie internetowej producenta oraz na profilu Armacell na platformie Archispace.

 

Organizujemy szkolenia dla projektantów zainteresowanych używaniem narzędzi Armacell do pracy w Revicie. Zapraszamy do kontaktu z nami maria.witkowska@armacell.com 

 

 


 

 

Innowacyjna niskodymowa izolacja kauczukowa Ultima firmy Armacell 

 

Znaczna część materiałów stosowanych w budownictwie jest wykonana z tworzyw sztucznych. W przypadku wybuchu pożaru mogą one szybko ulec zajęciu ogniem a dodatkowo wiele z nich emituje toksyczny dym, który nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie, ale też znacznie ogranicza widoczność, utrudniając szybką ewakuację z obiektu. W trosce o zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego firma Armacell stworzyła wyjątkową rodzinę izolacji Armaflex Ultima, która wyróżnia się zmniejszoną ilością wydzielanego dymu i najwyższą europejską klasą dymową s1.


Izolacja z gwarancją bezpieczeństwa 

 

 

Armaflex Ultima firmy Armacell jest elastyczną izolacją powstałą na bazie spienionego kauczuku syntetycznego. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań pozwala ona nie tylko spowolnić rozprzestrzenianie się ognia (klasa pożarowa B/BL-s1, d0 dla otulin oraz B-s2,d0 dla mat o grubości powyżej 10 mm), ale również charakteryzuje się bardzo niewielką ilością dymu wydzielanego podczas spalania. Otulina Armaflex Ultima firmy Armacell, jako pierwszy elastyczny materiał izolacyjny na świecie, otrzymała w tej kategorii najwyższą klasę s1 według najnowszej europejskiej klasyfikacji ogniowej. Jest to o tyle istotne, że dym powstały w wyniku spalania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych może nie tylko bezpośrednio wpłynąć na nasze zdrowie, ale również mocno ogranicza widoczność, znacznie utrudniając przeprowadzenie skutecznej akcji ewakuacyjnej oraz ratunkowej. W wielu krajach europejskich (Szwajcaria, Skandynawia, Włochy) regulacje krajowe nakazują stosowanie izolacji nisko dymowej – z klasą s1 lub s2 na instalacjach w drogach ewakuacji. Izolacja Armaflex Ultima firmy Armacell, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, doskonale sprawdza się w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach oraz wszędzie tam, gdzie zapewnienie bezpieczeństwa dużej ilości osób jest najwyższym priorytetem.

 

 

Nakładka w dużym stopniu upraszcza projektowanie izolacji technicznych dla procesów BIM. Rozwiązanie firmy Armacell podpowiada użytkownikowi możliwe do wykorzystania systemy izolacyjne oraz konkretne typy izolacji. Wszystkie produkty są pogrupowane w kategoriach w zależności od zastosowania: ogrzewanie i instalacje sanitarne, klimatyzacja, chłodnictwo i wentylacja, instalacje solarne oraz izolacje akustyczne. W przyszłości planowane jest dodanie osobnej kategorii dla budynków z zielonymi certyfikatami. Korzystając z nakładki Armacell dla Autodesk Revit® projektant nie musi przechowywać na swoim dysku obszernych bibliotek w formacie rvt. Program po zaznaczeniu odcinka rury lub kanału każdorazowo generuje wybrany typ izolacji – nie trzeba już ręcznie dodawać grubości izolacji. Pozwala to oszczędzić czas oraz znacząco ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek w plikach peryferyjnych. Dodatkowo firma Armacell wprowadziła szereg funkcji, które w jeszcze większym stopniu ułatwiają korzystanie z programu. Dla przykładu, narzędzie „BOM” daje możliwość sprawdzenia łącznej długości zastosowanych materiałów izolacyjnych Armacell i ułatwia projektantowi stworzenie specyfikacji produktowej. Z kolei opcja „Info” wyświetla szereg informacji technicznych na temat zaznaczonego w projekcie elementu izolacyjnego. Warto podkreślić, że korzystając z nakładki projektant dodaje do modelu budynku sparametryzowaną izolację, dostępną na rynku, a nie izolację generyczną, której jedynym parametrem jest grubość.


Armaflex Ultima – izolacja przyjazna środowisku 

Poza spełnianiem wymogów nierozprzestrzeniania ognia i niskiej emisji dymu Armaflex Ultima wyróżnia się także doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Otulina ma bardzo niską przewodność cieplną – współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi poniżej 0,04 W/(m*K). Dzięki temu możliwe jest ograniczenie wymiany energii między instalacją a otoczeniem, co nie tylko pozwala na zwiększenie sprawności instalacji, ale też zmniejsza straty energii i minimalizuje emisję CO2, korzystnie wpływając na stan środowiska naturalnego. Atutem Armaflex Ultima jest także wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej. Między innymi dzięki wykorzystaniu kauczuku syntetycznego o zamkniętokomórkowej strukturze współczynnik dyfuzji wynosi do 7000. Tym samym izolacja ta skutecznie zapobiega niebezpiecznemu zjawisku dyfuzji wilgoci w głąb izolacji, które mogłoby doprowadzić do korozji rur a w efekcie nawet zalania urządzeń i obiektów. Warto też podkreślić, że wyrób firmy Armacell jest dostępny zarówno w postaci otuliny, jak i płyt, co biorąc pod uwagę jego wysoką elastyczność istotnie ułatwia montaż nawet w trudnodostępnych miejscach. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że Izolacja Armaflex Ultima oraz dedykowany do niej bezrozpuszczalnikowy klej Armaflex Ultima SF990 nie emitują do środowiska lotnych związków organicznych. Dodatkowo Armaflex Ultima posiada deklaracje środowiskową EPD, za którą produkt jest nagradzany w procesie oceny wielokryterialnej takiej jak LEED v4 lub BREEAM International 2016 promujących zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy. Obiekty posiadające takie certyfikaty stanowią obecnie standard na rynku nieruchomości.


Po więcej informacji nt. marki Armacell zapraszamy na stronę internetową.

 

 

Przeczytaj także

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt