X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

KESSEL - innowator w technice separatorów

KESSEL - innowator w technice separatorów

Wzrastająca wrażliwość na zagadnienia ochrony środowiska sprzyja coraz bardziej świadomemu obchodzeniu się z wodą. Przedostające się do wody tłuszcze i oleje sprawiają, że nie może być ona odprowadzana do kanalizacji publicznej. Opary i kwasy tłuszczowe atakują żeliwne przewody rurowe, prowadząc do ich uszkodzeń. Jeśli znajdujące się w ściekach tłuszcze utwardzą się przy schładzaniu mogą doprowadzić do zatkania przewodów.

Przepisy i normy obowiązujące w Polsce nakładają obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających ścieki i określają wartości dopuszczalne zanieczyszczeń. 

Separatory tłuszczu KESSELDoprowadzane ścieki zawierające tłuszcze prowadzone są najpierw na zintegrowany w separatorze deflektor. W ten sposób następuje zmniejszenie prędkości przepływu oraz równomierny podział strumienia.

Działanie separatora odbywa się na zasadzie grawitacji: substancje cięższe (osady) opadają na dno, podczas gdy substancje lżejsze (np. tłuszcze) wypływają na powierzchnię.

 

 

 

 

Typoszeregi separatorów tłuszczu KESSEL

Separatory KESSEL wykonane są z polietylenu. Dzięki temu są trwałe, odporne na korozje oraz łatwe w czyszczeniu.

Według normy PN EN 1825-2 opróżnianie i mycie separatorów tłuszczu powinno odbywać przynajmniej raz w miesiącu, zatem inwestor decydując się na wybrany typ separatora powinien kierować się nieuciążliwością tych czynności dla otoczenia. 

Firma Kessel oferuje różnorodne rozwiązania separatorów tłuszczu, dzięki czemu można dobrać produkt odpowiadający istniejącym wymogom technicznym oraz cenowym. 

Separatory do zabudowy w ziemi.

KESSEL Euro do zabudowy w ziemi.

- separatory do zabudowy w ziemi cechuje praktyczność pod względem opróżniania: po otwarciu pokryw urządzenia wóz asenizacyjny odpompowuje zawartość separatora. Posiadają pokrywy żeliwne w klasie obciążenia B/D, które przykręcane są w sposób nieprzepuszczający zapachów. Nasady mają płynną regulację wysokości, dzięki czemu można osiągnąć odpowiednia głębokość zabudowy oraz łatwo dopasować urządzenie do  przewodu dopływowego i odpływowego (kanału).

 

 

Separator tłuszczu, wielkości nominalne NS1/ 2/ 3 

Jeśli nie ma miejsca na zewnątrz lub nie możliwości swobodnego dojazdu wozu asenizacyjnego, separator należy umiejscowić w budynku. Separatory wolnostojące KESSEL przeznaczone są do umieszczenia w pomieszczeniach nieprzemarzających i wyróżniają się prostą konstrukcją oraz niskimi nakładami na konserwację. Występują w wielkościach nominalnych NS 2/4/7/10:

 

 

  • KESSEL Euro „G”  

 

 

 

Najprostszy model opróżniany poprzez otwierane pokrywy zbiornika. Niestety wiąże się to z rozprzestrzenianiem bardzo nieprzyjemnych zapachów oraz z koniecznością przeprowadzenia węża wozu asenizacyjnego poprzez pomieszczenia budynku.

 

 

 

  • KESSEL  Euro „D”  

 

 

 

Posiada dodatkowy przewód wyprowadzany na ścianę budynku, gdzie bezpośrednio podłącza się wóz asenizacyjny, zatem podczas opróżniania nie ma potrzeby otwierania pokryw separatora.  Mycie urządzenia odbywa się ciepłą wodą poprzez otwory rewizyjne.

 

 

  • KESSEL  Euro „D+S-P1” 

 

 

Poza przewodem bezpośredniego opróżniania separator ten posiada sterowany automatycznie system „Schredder-Mix” z pilotem (zdalnym sterowaniem) służący do mieszania i rozdrabniania całej zawartości zbiornika. Obiegowy napływ wody przez rotacyjne dysze powoduje dokładne oczyszczenie wewnętrznych ścian zbiornika nawet zimną wodą. Ogromną zaletą systemu jest obsługa separatora przy szczelnie zamkniętych pokrywach.

 

  • KESSEL Euro „E+S” M


W przypadku, gdy separator jest tak umiejscowiony, że pompa wozu asenizacyjnego do opróżniania byłaby za słaba, należy zastosować rozwiązanie, gdzie pompa separatora włączona w układ mieszający „Schreder Mix System” także tłoczy zawartość do wozu asenizacyjnego. Również w tym wypadku opróżnianie i mycie odbywa się w sposób absolutnie szczelny zapachowo i może być wykonane za pomocą zimnej wody. Wszystkie czynności związane z opróżnianiem ustawiane są ręcznie na skrzynce sterowniczej. 

 

  • KESSEL Euro „E+S” PV 

 

Wersja poprzednia jest tu poszerzona o pełną automatykę z programowaniem czasów opróżniania i mycia. Ponadto istnieje możliwość sterowania zdalnego, w wyniku czego osoba wykonująca opróżnianie nie musi wchodzić do budynku i sama może wybrać czas opróżniania.

 

  • KESSEL „SE” M

W sytuacji, gdy dostęp wozu asenizacyjnego do separatora jest trudny lub niemożliwy (np. pensjonat górski z trudnym dojazdem), a także w przypadku, gdy inwestor chce ograniczyć koszty za opróżnianie, które zależą od objętości - najlepiej sprawdzi się separator typu „SE” M. (Rys. 2) Posiada on odrębne zbiorniki na osady oraz na tłuszcz, dzięki czemu nie trzeba opróżniać całej zawartości urządzenia. W momencie zapełnienia pojemników zamienia się je na puste bez potrzeby przerywania pracy separatora.

 

Separatory substancji ropopochodnych KESSEL

Firma KESSEL posiada w swojej ofercie również separatory substancji ropopochodnych, których działanie opiera się na zasadzie grawitacji. Dodatkowo w separatorach może być wykorzystane zjawisko koalescencji, czyli łączenia się drobin oleju w większe krople, co sprzyja oddzielaniu się ich od wody.

Separatory KESSEL wykonane są z polietylenu. Są szczelne, lekkie i wygodne w transporcie. Posiadają zintegrowany osadnik. Są zabudowywane w ziemi, wyposażone w regulowane nasady teleskopowe z pokrywami w kl. A/B/D  (Rys. 3)

Separatory KESSEL wykonywane są w wielkościach przepływu do 15l/s; mogą być też wyposażone w by-pass – co kilkakrotnie zwiększa przepływ maksymalny, nawet do 150l/s

                Wielkości nominalne NS 3/6/10/15                                 Łatwy transport, prosty szybki montaż


KESSEL Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 2

Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzyce

Tel. +48 71 774 67 60

Faks. +48 71 774 67 69

e-mail: kessel@kessel.pl

www.kessel.pl

Przeczytaj także

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt